بانکه سه تایی

توضیحات

قطر 9 ارتفاع 13 قابل سفارش با نام دلخواه پخت 1100 درجه با لعاب خوراکی بدون سرب قیمت 300 هزار تومان
رنگبندی : نامحدود
تعداد قابل ارایه: 100 تا
۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰