خودکار

توضیحات

خودکار پلاستکی با قابلیت چاپ تامپو
سایز : 12*12
رنگبندی : 1
تعداد قابل ارایه: 500-1000
۴,۰۰۰ تومان۵,۰۰۰