فنجان نعلبکی سامیک همراه با قاشق کد 440

توضیحات

فنجان نعلبکی سامیک همراه با قاشق
سایز : 80mm*65mm
تعداد قابل ارایه: 3000-5000
۲۹,۵۰۰ تومان۳۱,۵۰۰