نقره 1

توضیحات

گردنبند با سنگ فیروزه
سایز : مدیوم
رنگبندی : سبرز ابی
تعداد قابل ارایه: 10
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱,۵۰۰,۰۰۰