#لیوان_سرامیکی

فنجان سرامیک حرارتی 250Reviewed by هدیه یاب on Feb 20Rating: 5.0

در حال نمایش یک نتیجه

روش نمایش
 • تخفیف ۳,۱۰۰ تومان فنجان سرامیک حرارتی 250 ۶۲,۰۰۰ تومان۶۵,۱۰۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 7.7 اندازه چاپ: 17.7 حداقل سفارش: 48 تا روش چاپ: سابلیمیشن رنگ بندی: مشکی
 • تخفیف ۲,۹۰۰ تومان فنجان و نعبلکی چینی 430 ۵۸,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 8.6 اندازه چاپ: 35.25 حداقل سفارش: 50 تا روش چاپ: سیلک یو وی رنگ بندی: سفید
 • تخفیف ۲,۹۰۰ تومان فنجان و نعلبکی مربع چینی 450 ۵۸,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 8.6 اندازه چاپ: 35.25 حداقل سفارش: 36 تا روش چاپ: سیلک یو وی رنگ بندی: سفید
 • تخفیف ۲,۰۰۰ تومان لیوان سرامیکی 220 ۴۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 7.7 ائدازه چاپ:170.70 حداقل سفارش: 50 تا روش چاپ: سابلیمیشن رنگ بندی: سفید
 • تخفیف ۲,۶۰۰ تومان لیوان سرامیکی انگشتی 999 ۵۲,۰۰۰ تومان۵۴,۶۰۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 10.7 اندازه چاپ: 160.40 حداقل سفارش: 36 تا روش چاپ: سیلک یو وی رنگ بندی: مشکی
 • تخفیف ۲,۰۰۰ تومان لیوان سرامیکی انگشتی سفید 999 ۴۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰

  ویژگی های محصول

  اندازه 10.7 اندازه چاپ: 160.40 حداقل چاپ: 50 تا روش چاپ: سابلیمیشن رنگ بندی: سفید
 • تخفیف ۳,۳۵۰ تومان لیوان سرامیکی حرارتی 350 ۶۷,۰۰۰ تومان۷۰,۳۵۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 9.5.8 اندازه چاپ: 200.90 حداقل سفارش: 36 تا روش چاپ: سابلیمیشن رنگ بندی: مشکی
 • تخفیف ۲,۵۰۰ تومان لیوان سرامیکی دسته و داخل رنگی 230 ۴۵,۰۰۰ تومان۴۷,۵۰۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 7.7 اندازه چاپ: 170.70 حداقل سفارش: 50 تا روش چاپ: سابلیمیشن رنگ بندی: متنوع
 • تخفیف ۲,۲۵۰ تومان لیوان سرامیکی دسته و داخل رنگی 330 ۴۵,۰۰۰ تومان۴۷,۲۵۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 10.8 اندازه چاپ: 200.90 حداقل سفارش: 50 تا روش چاپ: سابلیمیشن رنگ بندی: متنوع
 • تخفیف ۲,۲۵۰ تومان لیوان سرامیکی دسته و داخل رنگی 6006s ۴۵,۰۰۰ تومان۴۷,۲۵۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 9.8 اندازه چاپ: 170.60 حداقل سفارش: 50 تا روش چاپ: سابلیمیشن رنگ بندی: متنوع
 • تخفیف ۲,۲۵۰ تومان لیوان سرامیکی دسته و داخل رنگی 7007 ۴۵,۰۰۰ تومان۴۷,۲۵۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 10.9 اندازه چاپ: 40.40 حداقل سفارش: 50 تا روش چاپ: سیلک یو وی رنگ بندی: متنوع  
 • تخفیف ۲,۰۰۰ تومان لیوان سرامیکی دسته و داخل سفید 6006s ۴۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 9.8 اندازه چاپ: 170.60 حداقل سفارش: 40 تا روش چاپ: سابلیمیشن رنگ بندی: متنوع
 • تخفیف ۲,۰۰۰ تومان لیوان سرامیکی دسته و داخل سفید 7007 ۴۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 10.9 اندازه چاپ: 40.40 حداقل سفارش: 36 تا روش چاپ: سیلک یو وی رنگ یندی: سفید
 • تخفیف ۱,۷۵۰ تومان لیوان سرامیکی سفید 300 ۳۵,۰۰۰ تومان۳۶,۷۵۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 10.8 اندازه چاپ: 200.90 حداقل سفارش: 50 تا روش چاپ: سابلیمیشن رنگ بندی: سفید
 • تخفیف ۲,۰۰۰ تومان لیوان سرامیکی سفید بلند 280 ۴۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 10.7 اندازه چاپ: 170.90 حداقل سفارش: 50 تا روش چاپ: سابلیمیشن رنگ بندی: سفید
 • تخفیف ۵۰۰ تومان لیوان سرامیکی قاشق دار 420 ۵۲,۰۰۰ تومان۵۲,۵۰۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 10.8 اندازه چاپ: 200.60 حداقل سفارش:50 تا روش چاپ:سابلیمیشن رنگ بندی: متنوع
 • تخفیف ۲,۶۰۰ تومان لیوان سرامیکی مشکی 230 ۵۲,۰۰۰ تومان۵۴,۶۰۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 7.7 اندازه چاپ: 150.45 حداقل سفارش: 50 تا روش چاپ: سیلک یو وی رنگ بندی: مشکی
 • تخفیف ۲,۶۰۰ تومان لیوان سرامیکی مشکی 330 ۵۲,۰۰۰ تومان۵۴,۶۰۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 10.8 اندازه چاپ: 180.80 حداقل سفارش: 50 تا روش چاپ: سیلک یو وی رنگ بندی: مشکی
 • تخفیف ۲,۶۰۰ تومان لیوان سرامیکی مشکی 6006 ۵۲,۰۰۰ تومان۵۴,۶۰۰

  ویژگی های محصول

  اندازه: 9.8 اندازه چاپ: 160.50 حداقل سفارش: 50 تا روش چاپ: سیلک یو وی رنگ بندی: مشکی
جستجوی پیشرفته